Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
0945.016.886
Chính sách
vận chuyển
Chính sách
đổi trả hàng
Chính sách
đảm bảo hàng
Thư ngỏ Tin tức Liên hệ
 
 

Để mua hàng qua website, mời các bạn thao tác các bước sau:

 

1. Chọn sản phẩm >>> đặt số lượng >>> click  Mua hàng 

 

2. Chọn  Tiếp tục mua hàng  để chọn tiếp sản phẩm

 

3. Sau khi đã chọn xong các sản phẩm cần mua, chọn  Đặt hàng và thanh toán 

 

4. Kiểm tra đơn hàng: bạn điền đầy đủ thông tin vào các mục.

 

5. Click  XÁC NHẬN VÀ GỬI ĐƠN HÀNG